WHOA probleemanalyse

Om voor de WHOA in aanmerking te komen moet het bedrijf financieel noodlijdend zijn maar nog wel levensvatbaar. Een belangrijk vraag die beantwoord moet worden is daarom of de onderneming noodlijdend is in financiële zin en niet in operationele zin.

Voor toegang tot de WHOA vereist de wet dat de schuldenaar ‘verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan’. Een goede liquiditeitsprognose zal uitkomst bieden. De eerste horde is genomen als daaruit blijkt dat de schulden (op termijn, bijvoorbeeld binnen een jaar) niet meer kunnen worden betaald. Het is raadzaam de liquiditeitsprognose door een herstructureringsadviseur te laten valideren, om de objectiviteit en betrouwbaarheid te vergroten.

null

Altijd een oplossing

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

De WHOA is bedoeld om (financierings)lasten en schulden te verlagen en kan daarnaast worden gebruikt om (verlieslatende) contracten te beëindigen of te wijzigen. Als het probleem echter in de operationele sfeer ligt, in personeelskosten of een achterhaalde strategie, biedt de WHOA geen oplossing.

Bij aanvang verdient ook de bekostiging van de begeleiding en uitvoering van het hele WHOA traject aandacht. Rekening dient te worden gehouden met de kosten van een accountant en van een herstructureringsadviseur, maar ook met griffiekosten en de kosten van door de rechtbank aan te wijzen of aan te stellen functionarissen. De WHOA is alsnog onbegaanbaar als deze kosten niet kunnen worden betaald of te hoog zijn in verhouding tot de meerwaarde van een akkoord, te weten het verschil tussen de reorganisatiewaarde en de faillissementswaarde.

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie van de onderneming nijpender wordt het aantal opties tot herstructureren beperkter wordt. Neem dus liever eerder dan later contact op met onze herstructureringsadviseurs.

 

 

Plan vandaag nog een adviesgesprek. Bel 085 – 0734455

Ja, ik wil een adviesgesprek


    Rechtsvorm*


    Aantal medewerkers:*

     Uw privacy gewaarborgd  100% vertrouwelijk