Reorganisatiewaarde en faillissementswaarde

Uitgangspunt van (en voorwaarde voor) een akkoord onder de WHOA is dat schuldeisers en aandeelhouders op basis van het akkoord niet in een aanmerkelijk slechtere positie zullen komen dan in faillissement.

De WHOA biedt uitkomst als de reorganisatiewaarde groter is dan de faillissementswaarde van de onderneming; daarmee is het immers in het belang van alle schuldeisers die een uitkering krijgen onder het akkoord daadwerkelijk de reorganisatiewaarde te realiseren.

De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt. Dit is de waarde die in het akkoord verdeeld dient te worden onder de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

De faillissementswaarde is de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden binnen een faillissement. Er zal dus een inschatting moeten worden gemaakt welke opbrengsten de curator bij de afwikkeling van een faillissement zou kunnen genereren.

null

Niet de enige waardes die moeten worden bepaald

Bij de indeling van de klassen schuldeisers die worden betrokken in het akkoord moet worden gewaardeerd waarop schuldeisers aanspraak kunnen maken in faillissement wat is vastgelegd in de klassenindeling.

De reorganisatiewaarde moet dus hoger zijn dan de faillissementswaarde. Het verschil zal bovendien wel groot genoeg moeten zijn om voldoende schuldeisers en aandeelhouders te prikkelen mee te werken en de kosten van de reorganisatie te rechtvaardigen.

De reorganisatiewaarde en faillissementswaarde zijn niet de enige waardes die moeten worden bepaald. Bij de indeling van de klassen schuldeisers die worden betrokken in het akkoord moet worden gewaardeerd waarop schuldeisers aanspraak kunnen maken in faillissement wat is vastgelegd in de klassenindeling. Indien sprake is van eenzijdige beëindiging van een lopende overeenkomst op basis van de WHOA zal de schade die een wederpartij daardoor lijdt moeten worden begroot. In een voorkomend geval zullen ook de rechten gewaardeerd moeten worden die aan een klasse worden aangeboden onder het akkoord zodat de verschillende rechten die aan verschillende klassen worden aangeboden onderling kunnen worden vergeleken om te bepalen of sprake is van een eerlijke verdeling. Daarmee komen wij bij het verdelingsvraagstuk.

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie van de onderneming nijpender wordt het aantal opties tot herstructureren beperkter wordt. Neem dus liever eerder dan later contact op met onze herstructureringsadviseurs.

 

 

Plan vandaag nog een adviesgesprek. Bel 085 – 0734455

Ja, ik wil een adviesgesprek


    Rechtsvorm*


    Aantal medewerkers:*

     Uw privacy gewaarborgd  100% vertrouwelijk