Doelstelling WHOA

Het hoofddoel van de WHOA is om bedrijven die failliet dreigen te gaan een solide oplossing te bieden waarmee financiële problemen tijdig kunnen worden opgelost en dat allemaal om een faillissement te voorkomen. Door middel van een dwangakkoord -buiten faillissement- kunnen de schulden en financieringslasten in lijn worden gebracht met de huidige verdienmodel. Een onderneming moet dus enerzijds noodlijdend zijn maar anderzijds wel levensvatbaar na een akkoord. Als de rechter het akkoord goedkeurt (homologeert) is het bindend voor alle schuldeisers. Ook als zij het er niet mee eens zouden zijn. De rechter beoordeelt of het akkoord op basis van zuivere besluitvorming tot stand is gekomen, of het noodzakelijk is en (bij verzet) of het redelijk en eerlijk is.

null

Altijd een oplossing

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is erop gericht schuldeisers en aandeelhouders meer (en in ieder geval niet minder) te bieden dan de faillissementswaarde van de onderneming en de meerwaarde die door het akkoord kan worden behouden of gerealiseerd, de reorganisatiewaarde, eerlijk onder hen te verdelen. De kans dat die reorganisatiewaarde wordt behouden of gerealiseerd én groter is dan bij een reorganisatie vanuit faillissement, wordt vergroot doordat het bestuur in principe de leiding houdt over de onderneming en niet de curator en doordat verlies van going concern waarde door een faillissement wordt voorkomen. Zelfs schuldeisers en aandeelhouders die (als klasse) niet instemmen met het akkoord kunnen door de rechter aan het akkoord worden gebonden als zij onder het akkoord hun eerlijke deel  in de reorganisatiewaarde krijgen. Door homologatie wordt het akkoord bindend, ook voor de crediteuren en aandeelhouders die niet hebben ingestemd. En de WHOA is gericht op snelheid: tegen beslissingen van de rechtbank op grond van de WHOA staat in beginsel geen verzet of beroep worden aangetekend.

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijfsactiviteiten veilig voort te zetten.

Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie van de onderneming nijpender wordt het aantal opties tot herstructureren beperkter wordt. Neem dus liever eerder dan later contact op met onze herstructureringsadviseurs.

 

 

Plan vandaag nog een adviesgesprek. Bel 085 – 0734455

Ja, ik wil een adviesgesprek


    Rechtsvorm*


    Aantal medewerkers:*

     Uw privacy gewaarborgd  100% vertrouwelijk