1. Doelstelling WHOA

Het hoofddoel van de WHOA is om bedrijven die failliet dreigen te gaan een solide oplossing…

2. Probleemanalyse WHOA

Om voor de WHOA in aanmerking te komen moet het bedrijf financieel noodlijdend zijn maar…

3. Reorganisatiewaarde en faillissementswaarde

Uitgangspunt van (en voorwaarde voor) een akkoord onder de WHOA is dat schuldeisers en…

4. Klassenindeling WHOA

Over het akkoord wordt gestemd in klassen. De rechter zal het akkoord niet homologeren als niet…

5. Strategie bepalen

Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie…

6. Aanbieden akkoord en homologatie

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert hij een startverklaring…

7. Financiering WHOA en doorstart

Een heel belangrijk onderdeel voor het slagen van het onderhands akkoord met de schuldeisers is…

8. Het adviesgesprek

Uw onderneming verkeert in financieel zwaar weer. Dat is vervelend genoeg, maar is uw bedrijf…